MI-Analyse

MI-Analyse er et nasjonalt veiledningssenter ved Kompetansesenter rus, region Bergen, Helse Bergen, som ble etablert i 2012 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Her tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden Motiverende samtale (MI). Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI.

→ Les mer om MI-Analyse og retningslinjer for innsending av samtale

Last opp samtale for koding

Alle felt er påkrevd og må fylles ut.

Kjønn på innsender

Kjønn på bruker/klient

Kort beskrivelse i én setning.
Tillatte filtyper: .mp3, .ogg, .wav og .m4a.
Maks filstørrelse: 450 MB.
Tillatte filtyper: .pdf og .docx.
Maks filstørrelse: 10 MB.

Jeg samtykker til at analyseresultatene kan brukes i forskning

All data blir anonymisert.

Jeg har sendt inn samtale til MI-analyse før

Samtykke fra klient

Laster opp filer og sender skjema, vennligst vent...