Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Stiftelsen Bergensklinikkene samler inn og bruker personopplysninger på mianalyse.no. Personvernerklæringen er oppdatert 19.november 2018.

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

1. Om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på mianalyse.no.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Stiftelsen Bergensklinikkene
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

Telefon: 55 90 86 00
Orgnr: 960 893 328

2. Formålet med å samle inn personopplysninger

Stiftelsen Bergensklinikkene samler personopplysninger ved følgende anledninger:

  • Opplasting av samtale for koding til MI-analyse

Formålet med innsamlingen er å kunne levere de forespurte tjenestene, samt kunne gi tilbakemelding til den som har lastet opp samtalen. Kun anonymiserte analyseresultater vil bli brukt i forskning, med mindre eksplisitt samtykke blir hentet inn.

3. Hvilke opplysninger samles inn

Informasjonen vi samler inn kan være fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer og annen informasjon tilknyttet kursing og tilhørighet i arbeidssammenheng. Det samles ikke inn andre opplysninger enn det som tydelig fremgår og er beskrevet i skjema.

4. Hvordan vi bruker opplysningene vi har lagret om deg

Opplysningene som blir samlet inn blir kun brukt for å gjennomføre og gi tilbakemelding på en MI-analyse. Ingen personopplysninger vil bli offentligjort eller delt videre med parter som ikke har noe med gjennomføringen av MI-analysen.

5. Automatisk sletting av opplastede filer

Lydfiler og transkript tilhørende en samtale lastet opp til MI-analyse vil kun bli lagret i 60 dager, for deretter å bli slettet permantent. Slettingen skjer automatisk, med mindre det er innhentet eksplisitt samtykke til å lagre disse filene lengre.

6. Hvem behandler dine opplysninger

Etter personopplysningsloven er selskaper som bidrar med å behandle personopplysninger databehandlere, og behandler opplysninger i henhold til databehandleravtaler. Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Apility – for drift av nettløsning og underliggende datasystemer som lagrer data, samt utsending av varsler og tilbakemelding.

7. Informasjonskapsler (cookies)

Mianalyse.no setter ingen informasjonskapsler eller bruker noen sporingstjenester som inneholder personopplysninger eller lagrer opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Det settes kun én informasjonskapsel (NETFLEXSESSION), men denne brukes kun i forbindelse med innlogging for interne brukere.

8. Den registrertes rettigheter

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger Stiftelsen Bergensklinikkene lagrer om deg.

Retting og sletting
Stiftelsen Bergensklinikkene sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du benytter noen av våre tjenester, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.

Rett til dataportabilitet
Den registrerte har rett til å få kopier av personopplysningene de har gitt Stiftelsen Bergensklinikkene som behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no.